Zapisy do świetlicy i żywienia zbiorowego będą trwały od 01.08.2022 - 19.08.2022. W przypadku świetlicy rodzice do karty dołączają zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00.

Spotkania informacyjne dla oddziału przedszkolnego i klas pierwszych odbędą się w środę 25.08.2022 r. zerówka 16:30, klasy pierwsze 17:30 w sali gimnastycznej.

Stołówka:

Świetlica: