Zakres informacji nieudostępnionych:

  • korespondencja pomiędzy instytucjami i urzędami,
  • protokoły z posiedzeń organów statutowych szkoły,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły,
  • dane osobowe uczniów i pracowników szkoły,
  • dane płacowe pracowników szkoły,
  • szczegółowe informacje z zakresu istniejących rejestrów i ewidencji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.