Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły określa prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi mogą uczęszczać dzieci od piątego roku życia.

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

  • I etap - klasy I-III
  • II etap - klasy IV-VIII

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku: 5-6 lat.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

Szkoła czynna jest w godzinach: 7:00 – 16:20
Świetlica czynna jest w godzinach: 6:45 – 16:20

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.