Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2022/2023:

DzieńGodziny
Poniedziałek 07.30 – 12.30
Wtorek 08.00 – 14.00
Środa 08.00 – 11.00
12.00 – 14.00
Czwartek 08.00 - 12.00
Piątek 08.00 – 11.00

Sprawy indywidualnych spotkań (np. z rodzicami) proszę wcześniej zgłosić telefonicznie.

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2022/2023:

DzieńGodziny
Poniedziałek 09.25 – 11.25
Wtorek 07.20 – 09.20
Środa  -
Czwartek 10.20 – 11.20
Piątek  -

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2022/2023:

DzieńGodziny
Poniedziałek 12.30 – 15 .30
Wtorek 8.00 – 13.00
Środa  -
Czwartek 7.30 – 10.00
Piątek  -

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

(na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzice, możecie zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka,
 • chcecie porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
 • macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
 • macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukacie pomocy.

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji. Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Szukanie pomocy jest oznaką siły, nie słabości