Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu

mgr Olaf Pokrywka - nauczyciel wychowania fizycznego

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu

mgr Dariusz Serafin - nauczyciel matematyki

Raport dostępności