Kiedy dni Piastów przecinał
się wątek, prawo berła w
Hedwidze złączone

Na tej jedynie krwi nam lubej
szczątek oczy Polaków były
obrócone

Jaśniała wdzięki królewska
dziewica pomimo tronu była
płci swej chlubą

Wspaniała postać cudna
piękność lica w mowie
uśmiechu w każdym czynie
luba.

– Jan Ursyn Niemcewicz "Piesni historyczne"