Historia szkoły, czyli tak to się zaczęło.

 • 1786 r. – utworzenie trzy klasowej szkoły dla dziewcząt, która powstała przy szkole głównej
 • 1787 r. – przeniesienie szkoły do gmachu przy kościele św. Jana, w którym mieściła się wcześniej szkoła jezuicka
 • Lata 1862-1868 – pod jedną wspólną Dyrekcją istniały cztery szkoły: c.k. główna szkoła dla chłopców, dwuletni kurs pedagogiczny, dwuklasowa szkoła , czteroklasowa szkoła dla dziewcząt
 • 1869 r. – szkoła żeńska zostaje przeniesiona do ratusza
 • 1879 r. – przekształcenie szkoły żeńskiej na etatową sześcioklasową szkołę żeńską z własnym zarządem.
 • Lata 1874-1886 - umieszczenie placówki znowu w pojezuickim gmachu rządowym, przy placu Piotra Skargi na pierwszym piętrze
 • 1897 r. – po reorganizacji szkoła żeńska otrzymuje imię Królowej Jadwigi
  i funkcjonuje jako czteroklasowa szkoła ludowa, połączona z trzy-, a potem pięcioklasową szkołą wydziałową.
 • 1906 r. – śmierć Michała Meklera , który od 1898 roku był kierownikiem szkoły. Jego następczynią zostaje Klementyna Leimener, która będzie pełnić tę funkcję do roku 1913.
 • 1912 r. - budowa budynku dla szkoły im. Królowej Jadwigi przy ulicy 3 Maja.
 • 1913 r. – młodzież wprowadza się do nowego budynku szkoły
 • W latach 1913 – 1918 kierowniczką szkoły im. Królowej Jadwigi jest p.Kinga Górnisiewiczowa.
 • Po wybuchu wojny w 1914 r. budynek szkoły zostaje przeznaczony na szpital wojskowy.
 • W roku szkolnym 1917/1918 szkoła wydziałowa żeńska im. Królowej Jadwigi ma 737 uczennic.
 • Według wykazu Inspektoratu Szkolnego, z grudnia 1925 roku, w szkole zatrudnieni byli: Kopystyńska Maria, ks. Kozak Marceli, Głowińska Malwina, Lion Henryka, Dobiecka Jadwiga, Grünzeig Chaja, Rasiówna M., Łączkowska Jadwiga, Żmudzińska Stanisława, Mączkówna M., Lehnertówna Maria, Mężyk Waleria, Koczyrkiewiczowa Stanisława, Zwlińska Anna, Dreyfus Mojżesz, Starschedlowa Genowefa, Bartakówna Helena.
 • Styczeń 1919 r. – uczennice wracają do przedwojennego budynku.
 • Po wybuchu II wojny światowej rok szkolny w szkole rozpoczyna się dopiero 23 października 1939 roku.
 • 1 grudnia 1939 r. – Niemcy łączą szkoły Królowej Jadwigi i Księżnej Ostrogskiej w 7 – klasową Publiczną Szkołę Powszechną nr 4/6
 • 25 lipca 1944 r. – Niemcy palą budynek szkoły i dlatego zajęcia odbywają się w budynku na ul. Kraszewskiego
 • 1946 r. – Zarząd Koła Rodzicielskiego kieruje do Ministerstwa Oświaty memoriał w sprawie odbudowy gmachu szkoły.
 • 1 września 1949 r. – powrót uczniów do budynku szkoły, której kierownikiem zostaje Stanisława Żmudzińska.
 • Wrzesień 1951 r. – zgodnie z decyzją władz w budynku rozpoczyna swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 1. Dyrektorami tej szkoły byli: p. Emil Cisek, p. Karol Legeny, p. Zbigniew Zadorożny, p. Józefa Kaczorowska.
 • W latach 1953 – 1973 w budynku przy ulicy 3 Maja funkcjonują obok siebie: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 10.
 • 1.09.1999 r. – w budynku szkoły rozpoczyna działalność Publiczne Gimnazjum nr 1
 • 8.06.2000 r. – Publiczne Gimnazjum nr 1 otrzymuje imię św. Królowej Jadwigi
 • 01.09.2017 r. – Publiczne Gimnazjum nr 1 zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu.