• Przewodniczący Rady SU: Natalia Gancarz
  • Zastępca: Marcel Maziarek