23 lutego 2024 r. rozpoczynamy nabór do publicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

Każdy rodzic/opiekun prawny, który chce zapisać swoje dziecko od września 2024 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznego żłobka, musi wziąć udział w rekrutacji elektronicznej.

> Czytaj informacje o nauczaniu dwujęzycznym w klasie VII

 

Nasza szkoła w programie EDU Przystanek w TVP Rzeszów

edu przystanek tvp rzeszow

źródło: TVP Rzeszów

Oddział przedszkolny

Edukacja wczesnoszkolna

plakat