Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2023/2024:

DzieńGodziny
Poniedziałek 08:00 – 10:15
12:00 – 13:45
Wtorek 10:30 – 13:30
Środa 08:30 – 11:30
Czwartek 08:30 – 11:30
Piątek 08:00 – 11:00

Sprawy indywidualnych spotkań (np. z rodzicami) proszę wcześniej zgłosić telefonicznie.

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024:

DzieńGodziny
Poniedziałek 07:30 – 08:30 PS
Wtorek 11:05 – 13:05 PS
13:05 – 14:05 PS Zaj. kor. Komp. (Zuzia 6b, Kamil 6a)
Środa 06:45 – 07:30 PS Zaj. kor. Komp. (Amelia)
Czwartek 11:05 – 13:05 PS Zaj. kor. Komp. (Lena, Igor, Filip)
Piątek 07:20 – 08:20 PS Zaj. kor. Komp. (Zuzia)
08:20 – 09:20 PS Zaj. kor. Komp. (Alex, Róża, Igor)

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2023/2024:

DzieńGodziny
Poniedziałek 11:30 – 15:30
Wtorek 11:15 – 14:45
Środa 07:00 – 11:30
Czwartek -
Piątek -

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

(na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzice, możecie zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka,
 • chcecie porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
 • macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
 • macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukacie pomocy.

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji. Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Szukanie pomocy jest oznaką siły, nie słabości