Zajęcia dodatkowe nauczycieli SP nr 1 w Jarosławiu

L.p.Imię i nazwisko nauczycielaZajęcia dodatkoweDzieńGodzina
1. Aab Monika SKS    
2. Brodowicz Karolina Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze poniedziałek  
3. Dąbrowska Anna Kółko przygotowujące do konkursu z biologii    
4. Dejneka Alina Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1c Wtorek  
5. Dzierżak Barbara Koło fizyczne Czwartek  
6. Gaweł Gabriela Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 3b Piątek 12:00-12:45
7. Gilowska Agnieszka Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne    
8. Inglot Maciej Zajęcia wyrównawcze    
9. Janczalik Sylwia      
10. Litwa Justyna Dodatkowe zajęcia rozwijające 3a

Zajęcia dodatkowe- język niemiecki 3a

Wtorek

Poniedziałek

 
11. Kałętek Małgorzata Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Środa

Czwartek

Piątek

12:00-12:45

14:00-14:45

12:00-12:45

12. Kondrat Marek Zajęcia wyrównawcze    
13. Ks. Krzych Piotr Oaza Dzieci Bożych    
14. Ledwożyw Leszek Zajęcia z robotyki Wtorek  
15. Mrozowicz Kinga Zajęcia wyrównawcze 2a Czwartek 11:10-11:55
16. Podgórecka Małgorzata Zajęcia przygotowujące do egzaminu język angielski
Zajęcia wyrównawcze
Środa
Wtorek
 
17. Pokrywka Olaf Szachy

SKS

Środa

Piątek

 
18. Rokoszyńska Gabriela Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Piątek

Poniedziałek

12:00-12:45
19. Romaniak Anna Zajęcia logopedyczne Środa
Czwartek
Piątek
 
20. S. Sagan Iwona Koło Fotograficzne Czwartek  
21. Serafin Dariusz Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas VI i VII Piątek 12:10-12:55
13:50-14:35
22. Sudzińska Barbara      
23. Szarlińska Mirella Zajęcia wyrównawcze    
24. Szczotka Grzegorz SKS    
25. Szczygieł Anna Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas V i VI
Zajęcia przygotowujące do egzaminu
Zajęcia rozwijające klasa VI
Środa

Czwartek

Czwartek

 
26. Walter Alina Zajęcia wyrównawcze.