Konto wpłat za żywienie i za duplikaty dokumentów

Bank Pekao s.a.
Nr konta: 22 1240 2571 1111 0011 0134 5029
w treści przelewu należy podać imię nazwisko ucznia, za co jest wpłata i za jaki okres.

Konto do wpłat na Radę Rodziców

Nr konta: 51 1240 2571 1111 0010 0790 1206