Wyjazdy i wycieczki

Przeżywamy w kościele rzymskokatolickim czas Wielkiego Postu. To doskonała sposobność, aby zastanowić się nad własnym życiem, postępowaniem, hierarchią wartości. Gdzie to zrobić – dokąd się udać? Tam, gdzie cisza, spokój, brak miejskiego zgiełku, pędu codzienności czyli w leśne dzikie ostępy Pogórza Przemyskiego do stóp Matki Bożej Słuchającej.

11 grudnia uczniowie klas 5b i 6a uczestniczyli w wycieczce do stolicy. To już drugi wyjazd, który odbył się w ramach realizacji programu „Lekcje o finansach”. Program ma na celu poznanie działalności oraz misji instytucji działających w obszarze finansów i został dofinansowany ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Dzisiaj uczniowie klas 4a i 4b przeżyli niezapomnianą przygodę podczas wycieczki do Dynowa! Przemierzyliśmy malowniczy tunel Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej, aby dotrzeć do urokliwych Szklar. Dzień zakończyliśmy wspólnym ogniskiem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe chwile!

W dniu 3. 10. 2 023 odbyła się wycieczka klasy 3b, której opiekunem była Pani Urszula Maciałek do Parku Trampolin w Rzeszowie. Celem wycieczki było propagowanie różnych form wypoczynku i rekreacji zainteresowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu.

W sobotnie przedpołudnie starsze zuchy z naszej szkolnej gromady uczestniczyły w zbiórce w terenie. Rozkazem drużynowej zostały nadane i rozdane indywidualne sprawności zuchowe. Były piosenki, zabawy ruchowe, zadania do wykonania i zaszyfrowane wiadomości. Po części oficjalnej odbyło się ognisko z kiełbaską, czyli to co zuchy lubią najbardziej. Dla Basi i Julii była to wyjątkowa zbiórka, ponieważ w tym dniu odbyło się ich Zobowiązanie Zuchowe.

... dlaczego nie? Uczniowie klasy 4a naszej szkoły uczestniczyli w lekcji w terenie na peryferiach naszego miasta. Tematem przewodnim była skała lessowa i procesy w niej zachodzące. Dokonano pomiarów i obserwacji. Wszystko to oczywiście w oparciu o topografię terenu i praktyczne wykorzystanie mapy i GPS w terenie.

Łapiąc ostatnie promienie wrześniowego słońca, uczniowie klasy III c postanowili dodać naszemu miastu nieco kolorytu i w ramach powtórzenia wiadomości z dwóch ostatnich lat innowacji pedagogicznej "Spacerkiem po Jarosławiu" uwiecznić na fotografii jarosławskie perełki.

Żadni z nas wprawdzie mistrzowie obiektywu, ale tego co znamy, wiemy i rozumiemy nikt i nic nam nie odbierze... podobnie jak wspomnień!

Każda innowacja zaczyna się od pomysłu - przekonali się o tym uczniowie klasy 6A, którzy wybrali się do Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce pod Rzeszowem.

Szóstoklasiści z zaciekawieniem odkrywali tajniki wiedzy, mieli okazję eksperymentować, testować, przeprowadzać doświadczenia z wykorzystaniem ponad 200 interaktywnych eksponatów. Była to fascynująca wędrówka do świata nauki.